Organisatie

logo klmStichting KlakkelmansGilde is een officiële stichting die op 26 augustus 2015 is opgericht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64010260. Het bestuur laat zich bijstaan door een stuurgroep waarin verschillende vormen van expertise vertegenwoordigd zijn. Noch het dagelijks bestuur, noch de stuurgroep ontvangen enige beloning voor de invulling van hun functie.

Na afsluiting van het eerste jaar zal een verkorte balans gepubliceerd worden evenals een verslag van uitgeoefende activiteiten. Een ANBI erkenning is aangevraagd.

 

Het beleid van de stichting is er op gericht het funeraire Nederlandse cultuurgoed bij een zo breed mogelijk publiek bekend te maken en te houden. De ervaring leerde dat verschillende termen en gebruiken in vergetelheid dreigden te raken.In het woordenboek vindt u een term als “klakkelman” al niet meer terug. Woorden als “huilebalk” en “lamfer” zijn nauwelijks bekend en worden niet in verband

gebracht met begrafenissen.

 

^