Donaties

groep 1-2 webDe stichting KlakkelmansGilde leeft dank zij vrijwilligers en bijdragen van donateurs.
Uw bijdrage wordt dan ook zeer gewaardeerd.

Wilt u zich opgeven als vrijwilliger, of hebt een expertise die op ons terrein van nut kan zijn neem dan contact met ons op.

Wilt u ons werk financieel steunen, dan verzekeren wij u dat uw donatie goed wordt besteed.
Ons bankrekeningnummer is:  NL89 RABO 0306246465

(ANBI aangevraagd).

RSIN: 855486776

Een eventuele gift is na ANBI erkenning fiscaal aftrekbaar.

^