Doel

Stichting Klakkelmans Gilde stelt zich ten doel het rijke funeraire erfgoed van Nederland voor het nageslacht levend te houden.
Dit doet zij door voorlichting, lezingen, figureren en het organiseren van evenementen.

Enkele voorbeelden:

  • Deelname aan het Dickens Festival in Deventer en Kerst in Oud Kampen
  • Het plechtig¬†ten grave dragen van de uitzending Man Bijt Hond
  • Lezingen en rondleidingen¬†op de begraafplaats Kranenburg te Zwolle

stoet 1-2

Het beleid van de stichting is er op gericht het funeraire Nederlandse cultuurgoed bij een zo breed mogelijk publiek bekend te maken.

De stichting kent uitsluitend vrijwilligers die lezingen houden of figureren in een optreden. Ook de bestuursleden zijn onbezoldigd.

Inkomsten van de stichting komen uit donaties en subsidies of andere vormen van vrijwillige bijdragen en toekenningen.
De stichting heeft geen winstoogmerk en doet evenmin aan winstdeling.
Een ANBI erkenning is in aanvraag.

kleding1Veel geld gaat zitten in de acquisitie van kleding, die vanwege ouderdom meestal grondige reparatie behoeft. Ook hier is een team vrijwilligers met kennis van zaken actief.

 

De koets die gebruikt wordt bij de optredens is met name door het Deltion College in Zwolle volledig opgeknapt en geschilderd.

^