ANBI informatie

Wanneer u Stichting Klakkelmansgilde wilt steunen met een gift kunt u gebruik maken van de mogelijkheid om deze gift fiscaal af te trekken. Wij hebben in dat kader een aanvraag ingediend voor een ANBI erkenning.

 

Ten behoeve van de ANBI-erkenning vermelden wij hier de volgende gegevens:

 

Dagelijks bestuur
Wim Vlaanderen (Voorzitter)
Anne Marie Zeephat-van Dijk (Kostuums)
Jan de Graaf (Penningmeester/Secretaris)

 

Stuurgroep

Het bestuur laat zich bijstaan door een stuurgroep waarin verschillende vormen van expertise vertegenwoordigd zijn.

Noch het dagelijks bestuur, noch de stuurgroep ontvangt enige beloning voor de invulling van hun functie.

 

Post en Bezoekadres (na afspraak):

Stichting Klakkelmansgilde

Kranenburgerweg 5, 8024 AC Zwolle
Opgericht 26.08.2015
KvK: 64010260
RSIN: 855486776

Bankrekening: NL89 RABO 0306246465

 

Onze jaarrekening wordt zo spoedig mogelijk op deze pagina toegevoegd.

^